قدرت گرفته از وردپرس فارسی

نام‌نویسی برای این سایت

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.


→ بازگشت به کری مووی

شخصی همه شب بر سر بیمار گریست      چون روز شد او بمرد و بیمار بِزیست
حضرت سعدی